Zorgteam

In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. Als schoolteam willen we een zorgzaam en open klimaat creëren, waarin voortdurend aandacht besteed wordt aan de eigenheid van elk kind in zijn totale ontwikkeling.

Zorgteam:

Juf Evelyne – zorgcoördinator en zorgleerkracht 1ste graad

Juf Veerle – zorgleerkracht 2de en 3de graad

Samen met de leerkrachten, gaan wij op zoek naar de meest optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Door het kind nauw op te volgen via o.a. MDO’s met de leerkrachten, trachten we probleemsituaties op verschillende gebieden te signaleren, te analyseren en bij te sturen. Er wordt steeds samengewerkt met de ouders en, afhankelijk van de situatie, met het CLB en/of externen.
Bij het inoefenen van bepaalde leerstof wordt er hulp geboden in de zorgklas met als doel de leerstof zo goed mogelijk bij te benen.

Bij gedrags- en emotionele problemen worden er gesprekken gevoerd met de betrokken leerling(en). Hier gaan we steeds op zoek op welke manier we de leerling het best kunnen ondersteunen.