Vosselarestraat 20, 9850 Landegem
directie.wilgennest@deinze.be
secretariaat.wilgennest@deinze.be
09 321 92 65
0498 52 89 65


Schoolraad

 

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.
Ouders kunnen via de voorzitter of de leden vragen punten op de agenda te brengen.

De huidige schoolraad bestaat uit:

voorzitter
Maaike De Porre

Schoolbestuur
Trees Van Hove

pedagogische raad
Ann De Buck
Annelore De Waele
Karien De Vriese

ouderraad
Maaike De Porre
Sylvie De Buck
Kurt Laforce
 

lokale gemeenschap
Katrien Van De Velde
Arne Verliefde
Wim Verstraete

directie
Isabelle de Kriek
Philippe Soens

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp op de agenda toe te voegen.