Schoolraad

Samenstelling Schoolraad schooljaar 2022-2023

Voorzitter

Bart Vertenten

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp op de agenda toe te voegen.

Schoolbestuur

Nathalie Lambrecht

Pedagogische raad

Els Verkerken
Annelore De Waele
Karien De Vriese

Ouderraad

Bart Vertenten
Sylvie De Buck
Wendy Van Loo

Lokale gemeenschap

Katrien Van De Velde
Arne Verliefde
Wim Verstraete

Directie

Isabelle de Kriek
Rebecca Pauwels

Secretaris

Sylvie De Buck

 

Verslagen schoolraad

Verslag 20231008

Verslag 20240221